E2 Internasjonal engelsk

e2-forside-01-face

 

Hva gjør en tekst god? Hvordan kan jeg bli bedre i engelsk? Er teksten jeg leser nå relevant for eksamen?

E2 består av tre deler som til sammen viser elevene hvordan de kan nå kompetansemålene i læreplanen.

Del 1 Succeeding in International English

Denne korte delen tar for seg «The six fundamentals»: “audience, purpose, genre, content, structure og language”. Dersom elevene forstår disse begrepene og bruker de aktivt, vil de bli bedre i engelsk.

Del 2 Going International

Denne delen av boka inneholder fire kapitler etter læreplanens kompetansemål om kultur, samfunn og litteratur: «Global Issues», «Multicultural Societies», «The Media» og «Work and Education».

Hvert kapittel begynner med en artikkel som introduserer temaet, med relevante problemstillinger, definisjoner og vokabular. Introduksjonsartikkelen er skrevet som modell for en utvidet femavsnittstekst, med god anvendelse av kilder. Deretter følger autentiske tekster, fra varierte genre, som belyser temaet sett fra ulike vinkler. Slik legger E2 til rette for dybdelæring.

Oppgavene er delt inn i «Content», «Structure» og «Language». Disse bevisstgjør elevene på hva som gjør en tekst god. Etter å ha jobbet systematisk med forståelse for tekstens innhold, struktur og språk, bes eleven produsere selv i «Over to You»-oppgaver.

Til slutt i hvert kapittel finnes et eksamenstrenende oppslag, muntlig og skriftlig, hvor elevene øver på å se sammenhengen mellom kompetansemålet og tekstene de har jobbet med, og å anvende kilder.

Del 3 Communicating Better

Her er 20 kurs med fokus på progresjon fra vg1 og utvikling av den språk- og kommunikasjonskompetansen elevene trenger på eksamen, i videre studier og arbeidsliv. Hvert kurs er en avsluttet enhet med konkrete steg-for-steg instrukser, modelltekster og øvingsoppgaver.

E2 Internasjonal engelsk på Vg2/Vg3 kommer våren 2017

market place

Våren 2017 lanserer vi et nytt læreverk til Internasjonal engelsk. Redaktør Kari Anne Arnkværn sier dette om bakgrunnen for utgivelsen:

“We wanted to make a book that clarifies the competence aims for students, as they often struggle to see the point in “reading just another text”. We show them, specifically, how they can build the most essential skills, step-by-step, and thus ensure the necessary progression towards the exam, further studies and working life.

Firstly, we challenge students to use their receptive skills to read, watch and listen to purely authentic material. Secondly, we show them, concretely, how these serve as models of good communication, by way of examining their content, structure and language. Thirdly, we ask them to practice their productive skills by emulating the models. We hope the book will serve as both an eye-opener and a hands-on guide to succeeding in International English.”

Watch this space.

If you want to receive a  sample copy, or you want more information, please fill in the form below: